Symposium

[Symposium]

Dansk Selskab for Musikforskning

Dansk Selskab for Musikforsknings 7. symposium
Lørdag den 24. april 2010, kl. 10.45 - 18.30
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Afdeling for Musikvidenskab
Københavns Universitet, Klerkegade 2, 1308 København K

Første session

1 Datadrevet musikforskning
2 Fra produkt til oplevelse
3 Danskehitlister

Anden session

4 Dansk Center for Musikudgivelse

Tredje session

5 Digitalisering af den musikalske kulturarv
6 Chansoner på nettet

Fjerde session

7 Ruben-samlingen
[1 Datadrevet musikforskning]

parent nodes: Symposium

1 Datadrevet musikforskning

Anders Conrad
Det Kongelige Bibliotek

Hvad er E-Science?

E-Science arbejder med store mængder primærdata: Korpusbaseret forskning
E-Science udnytter automatisk undersøgelse af primærdata, f.eks. gennem scripts
E-Science deling af data mellem forskere, og data kan bruges til flere forskellige ting
E-Science benytter Virtual Research Environment: Specifikke grænseflader til databehandling

Eksisterende projekter

Retrodigitalisering

Opbygning af digital primærdata udfra analoge kilder

Forskningsintrastruktur

Fagspecifik værktøjer
Generel værktøjer, f.eks. Xquery. God ide at bruge eksisterende teknologi
E-Science genererer ny data, f.eks. i form af analyser

E-Science indenfor musikvidenskab

Digitalisering af noder til struktureret data med Optical Music Recognition
Analyse: Computeren laver 'teorien'
Søgning: Music Information Retrieval (MIR). Finde lyd, melodistumper osv
Modellering: Modelling Music Cognition
Komparative studier
Videnskabelige nodeudgivelser
Visualisering

Er det en underdisiplin eller en ny metode

Understøtter E-Science kun node/indspilningsorienteret forskning?

Bevaring

Bitbevaring (Stabilt databevaring)
Logisk bevaring (Stabilt/læsbart filformat, f.eks. XML)
Stabile URL's (Permalinks)
[Eksisterende projekter]

parent nodes: 1 Datadrevet musikforskning

Eksisterende projekter

CLARIN
DARIAH
[2 Fra produkt til oplevelse]

parent nodes: Symposium

2 Fra produkt til oplevelse

Amalie Ørum
Gentofte Bibliotekerne
Redaktør på Musikbiblioteket.dk

Musikbiblioteket

Indeholder tekst og formidling, men igen lyd.
Interaktion genne communities, blogs og podcasts.
Har en synlig redaktion.
Linker til Netmusik.
Laves af 6 redaktører 70 ulønnede skribenter.

Netmusik

Indeholder lyd men ingen formidling.
Al lyd er DRM beskyttet - en uges lånetid.
Netmusik er gratis og lovligt.

Det digitale biblioteks rolle

Fra digitalisering af organisationen til organisering af det digitale.
Spørgsmålet om hvilke materiale skal man indkøbe betyder mindre for et digitalt bibliotek.
Bibliotektet har i form af et digitalt bibliotek ikke et gratismonopol - brudt af f.eks. Napster, last.fm osv.
Hvad er det digitale musikbiblioteks eksistensberettingelse?

Før: Produkt

Verifikation: Ekspertrolle.
Materialevalg: Pre-filtrering
Autoritativ
"Ejerskab"

Nu: Oplevelse

Eksploration: Formidling
Skabe kontekt. Brugeren bliver medskabende.
Relation
Brugerskabte data
Adgang

Skabe aura omkring udlånet

Skabe aura ved hjælp af metadata
Sælge oplevelse mere end produkt
Gøre brugeren til prosument: Producerer og konsumerer.
Biblioteket har inden veldefineret målgruppe: Tilgængeliggørelse for alle.
[3 Danskehitlister]

parent nodes: Symposium

3 Danskehitlister

Henrik Smith-Sivertsen
Dansk Folkemindesamling

Offentliggørelse af hitlister på siden www.danskehitlister.dk

Bevæggrund

Mangel for tværsnit indenfor populærmusik
Valgte Danmarks Radios lister fordi de findes offentligt, modsat salgstal
Indsamlet gennem aviser

Valg af hitlister

Rigtig mange forskellige hitlister
Valget faldt på Danmarks Radios hitlister
Danmark Radios lister er ikke salgstal, men de stimulerede salg: Er det den "ægte" smag.
Gallup lister

Forskning

Søgning på kryds og tværs af hitlisterne
Alle navne og titler er klikbare: Mange indgange til data.
[4 Dansk Center for Musikudgivelse]

parent nodes: Symposium

4 Dansk Center for Musikudgivelse

Niels Krabbe
Axel Teich Geertinger
Peter Hauge

Dansk Center for Musikudgivelse (CNU nu DCM)

Formidling

Noder er frit tilgængelige online
Ønske om levering i papirform on demand
Dette er dog bremset af hensyn til forlag

Digital værkfortegnelse over Carl Nielsen værker (CNW)

Primært digital udgivelse
Pilotprojekt for generisk datamodel for udgivelse af værklister
Formatet skal fremtidssikring af data
Formatet skal være kompatibitibelt med eksisterende teknologi

Valg mellem forskellige typer digitale værkfortegnelser

Traditionel værkfortegnelse der er digitaliseret og lagt i database, f.eks. Mc Corkels Brahmsfortegnelse (bog fra 1984)
MIDI baseret database der tillader søgning på melodier, f.eks. Themefinder og Musipedia
Beriget traditionel værkfortegnelse, f.eks. Britten Thematic Catalogue

Valg af datastruktur

Relationel database:
Fordel: Kendt koncept
Ulempe: Atomisering af data og fastlås tabelstruktur

Hierakisk XML: (MEI-filer):
Fordel: Hele værket er gemt i en XML fil
Ulempe: Redundans, store filer

Typer digitaliseringer af kilder

Flere versioner af samme værk kan gøre værket diffust

Fastlås digital fotokopi
Bevarelse
Ukommenteret
Urefekteret
Kan være svært tilgængelige (f.eks. middelaldernoder)
Museumsstykke
Henvender sig primært til specialister
Brugeren påtager sig rollen som filolog
Kræver adgang til værktøjer og hjælpemidler

Dynamisk digital nyudgivelse
Kommenteret
Kritisk
Præsentation kan være dynamisk
Kan tilpasses den enkelte brugers behov
Kan vise varianter og andre problemer
Kan kommenterer problemer
[CNU]

parent nodes: 4 Dansk Center for Musikudgivelse

CNU

Carl Nielsen Udgaven

Oprettelse af CNU

Politiks pres udefra for udgivelse af Carl Nielsen
Defineret opgave og succeskriterium
[DCM]

parent nodes: 4 Dansk Center for Musikudgivelse

DCM

Dansk Center for Musikudgivelse

DCM er en videreudvikling af CNU

Parallel til Det Danske Sprog og Litteraturselskab

Oprettelse af DCM

Pres indefra
Bibevare ekspertise
Arbejdet defineres af DCM selv
Successkriteriet er produktet selv
[5 Digitalisering af den musikalske kulturarv]

parent nodes: Symposium

5 Digitalisering af den musikalske kulturarv

Agneta Hytten
Danmarks Radio

Erfaringer fra projektet Danmarks Radio og den ny musik efter Anden Verdenskrig
Findes på vortidsmusik.dk
Projektet startede i 1999

Formål

Lave digital registrer over udsendelser indeholdende og omhandlende Ny Musik
Udgive studiesamling på 700 udsendelser på DVD (kan lånes via biblioteket)

Omfang

Radio: Cirka 1950-1975, plus udvalgt udsendelser frem til 2001
TV: 1951-1990

Kilder

Gennemgang af eksisterende registre, programlister og udsendelsesoversigter.
Fra perioden er 70% af selve udsendelserne bevaret
Projektet omfattede også clearing af rettigheder, der tog 3 år
Fra 1994 lager Danmarks Radio alt på harddisk

Udfordinger

Udvikling af muligheder for søgninger
Hvordan kan et sådan arkiv formidles
[Ny Musik]

parent nodes: 5 Digitalisering af den musikalske kulturarv

Ny Musik

Nykomponeret kompositionsmusik. Også scenemusik.
[6 Chansoner på nettet]

parent nodes: Symposium

6 Chansoner på nettet

Peter Woetmann Christoffersen
Københavns Universitet

Digitaliseringprocessens indvirkning på forskningens metoder og resultater

Indvirken på metode

Valg af emner afgøres tildels af publiceringsplatform for ens forskning
Vælger man digital publicering, betyder det noget for valget af metode
Digital publicering tillader at individuelle kilder træder frem
Med digital publicering har forskeren masser af 'plads'
Leder forskeren væk fra værketablering og filologi

Særlige forhold ved Gammel musik

De enkelte kilderne er vigtige
Selve håndskrifterne er vigtige
Derimod er kritiske udgivelser ikke af blivende værdi
Kritiske udgaver skal konstant genudgives i nyfortolkninger
Kritiske udgaver baseres ofte på ældste komplette version
Anderledes værkbegreb: Ikke ét rigtig værk

Case

Copenhagen Chansonnier
[Copenhagen Chansonnier]

parent nodes: 6 Chansoner på nettet

Copenhagen Chansonnier

Siden chansonniers.pwch.dk

Kilder

København sangbogen, der indeholder 44 sange
Sangene findes også i fem beslægtede kilder
Tre af kilderne er med samme skriver indvolveret
Eksisterende kritisk udgave overser fortegn
Eksisterende kritisk udgave indeholder tabel med variation
I eksisterende kritisk udgave etableres de enkelte kilde ikke som selvstændige 'værker'

Udgivelse

Webside med links til kilder (PDF)
Kilderne behandles som ligestillede
Alle kilder findes også i kritisk version moderne notation
Ikke én endelige kritisk version
Liste over andre kilder
Alle versioner er rigtige
Noderne er ikke uformidlet, men det er på den anden sidde i kogt unødigt ned
Indeholder en evaluering af kilderne
[7 Ruben-samlingen]

parent nodes: Symposium

7 Ruben-samlingen

Ole Bisbjerg
Steen Kaargaard Nielsen
Claus Byrith
Statsbiblioteket

Knud Arne Jürgensen
Det Kongelige Bibliotek

Samlingen

Samlingen består af 164 voksvalser fra 1889-1897 (mange stammer fra 1894)
Voksrullerne er optaget i København
Findes i dag på Statsbiblioteket
Samlingen er de ældste danske lydoptagelser
Digitaliseret i 2007 af eksperter
Samlingen indeholder en gammel registrering, der antyder at der fandtes 500 ruller
En enkelt valse indeholder op til 3 minuters lyd

Indhold

Valserne indeholder
Tale
Sange
Instrumentalmusik
Opera fra Det Kongelige Teater
Skuespil fra en mængde teatre
Revy

Valserne repræsenterer
Det københavnske borgerskab
Kendte skuespillere og sangere

Pilotprojekt
[Pilotprojekt]

parent nodes: 7 Ruben-samlingen

Pilotprojekt

Afsluttet i 2010

Restaurering

Projektet indeholdt en lydmæssig restaurering af valserne
Meget forskel på kvalitet fra valse til valse
Musik lettere at restaurerer i forhold til tale pga. jævn waveform

Støj der kan fjernes
Hak og crackles
Hak og crackles får lyden til at opfattes diskant

Støj der vanskeligt kan fjernes
Slæbestøj
Fingeraftryk er ikke særlig anvendelig

Identifikation af optagelsen

Nogle identifikeres ved annocering på selve valsen
Resten måtte identificeres gennem research i aviser
Cirka 25-30 endnu uidentificerede valser

Formidling af optagelserne

Primær formidling
Bloggen rubensamlingen.wordpress.com
Formidlingen fokuserer på 6 valser
De 6 valser er udvalgt således at de dækker alle genrene
De 6 optagelser er tilgængelige på nettet

Anden formidling inkluderer
Udsendelser i radioen (i Danmark og Sverige)
Artikel i Jyllandsposten