Lieder og Parallelvertonung

by Kristoffer Brinch Kjeldby | April 21st, 2009

En måde at studere lieder på, er at analysere det som på tysk kaldes Parallelvertonung: Flere sange over samme digt. Man skal ikke have studeret de tyske kunstlieder ret længe, før man opdager en voldsom forkærlighed for de samme digtere som Goethe, Eichendorff og Lenau – for nu bare at nævne et par stykker. Derfor er der mange eksempler på at det samme digt er sat i toner af mange komponister. Et kendt eksempel er Eichendorffs digt Mondnacht, hvortil der er komponeret lieder af blandt andre Schumann og Brahms.

Schumann og Brahms

Grunden til at analyser af sådanne lieder er interessante, er at komponisterne ofte forholder sig ret forskelligt til den samme tekst. 1800-tallets lieder føjer ofte en aktiv fortolkning til det oprindelige digt – fortolkninger der kan være  vidt forskellige fra komponist til komponist. Dette giver et indblik i de forskellige virkemidler og fortolkningsmuligheder komponisterne arbejder med.

Ekstra interessant bliver det selvfølgelig, hvis man kan påvises eller anskueliggøres, at den ene komponist har kendt til den anden komponists lied. Dette kan naturligvis ikke altid lade sig gøre, men i nogle tilfælde kan det faktisk. Og specielt når den første lied i samtiden har været en kendt og populær komposition, er det svært ikke at se anden anden lied som en form for kommentar, der ikke alene forholder sig på en ny måde til det oprindelige digt, men også forholder sig til tidligere fortolkninger. I tilfældet med digtet Mondnacht, har Brahms overtaget Schumanns ændringer af digtets tekst (nun til nur). Der er derfor god grund til at tro, at Schumanns version har fungeret som direkte oplæg til Brahms lied. Alligevel er de to komponisters værker meget forskellige i deres tilgang og fortolkning af det oprindelige digt. Og det er denne forskel der er så interessant.

I jagten på sådanne parallelle fortolkninger og lieder generelt, er der en internetside der er næsten uundværlig, nemlig The Lied and Art Song Page. Lad ikke sidens design (eller mangel på samme) snyde. Dette er en fantastisk ressource. Siden indeholder et krydsrefererende arkiv over komponister og digtere. Således kan man under Schumann se alle de lieder som komponisten har skrevet. Ved tryk på Mondnacht, får man dels adgang til digtets originale version, såvel som oversættelser på 8 sprog. Desuden er der links til i alt 9 kompositioner der tager udgangspunkt i dette digt – herunder altså Schumann og Brahms versioner. Og siden er ikke kun begrænset til hovedsprogenes digtere og komponister (selvom databasen naturligvis er mest omfattende her). Således findes f.eks. cirka 30 af danske Peter Heise sange i databasen.

P.S.: Husk Musikkens dag den 23. april 2009 (og støt landets konservatoriestuderende og Dansk Rødekors).

Share

One Response to “Lieder og Parallelvertonung”

Skriv en kommentar


En lille test: Tyd de to utydelige ord nedenunder før du gemmer din kommentar.


 

Forklaring: Jeg modtager tit reklamekommentarer, som er sendt automatisk af en computer. Ved at tyder de to ord utydelige ord, beviser du at du er menneske!


Optagelsesprøve

Tips til optagelsesprøven på musikvidenskab:

 Selve prøven
 Øvelser i bladsang
 Forberedelse til hørelære

Hent mit speciale

Meissonier: Young Man Writing

Lakoff og Johnsons metaforteori og musikalsk terminologi

En undersøgelse af forholdet mellem sprog og oplevelse i forbindelse med beskrivelsen og analysen af det klassisk/romantiske repertoire

Da jeg skrev speciale samlede jeg løbende litteraturforslag, noter og forskellige ideer på bloggen Cognitive Semantics and Music

Download PDF   Download PDF

Andet

Blogroll

Danske universiteter

Konservatorier

Tilføj til favoritter

http://www.musikvidenskab.dk

Søg

Arkiv