Style guides og akademiske opgaver

by Kristoffer Brinch Kjeldby | April 25th, 2009

Når man skriver akademiske opgaver er det en god ide at følge en style guide. En style guide er en detaljeret beskrivelse af hvordan en opgave skal sættes op. F.eks. beskriver en style guide hvordan en fodnote skal se ud, hvilke informationer litteraturlisten skal indeholde osv.

Hvis man efter sit studie skulle få lyst til at prøve at publisere artikler kræver mange tidsskrifter at man følger en specifik style guide. Det er ikke mit indtryk at brugen af style guides er udbredt på danske universiteter, med det resultat at mange er studerende er i tvivl om hvordan en akademisk opgave sådan helt formelt bør sættes op (det var jeg i hvert fald).

Det betyder at mange af de litteraturlister jeg lavede først i mit studie enten havde for få eller for mange informationer med. Hvordan refererer man f.eks. til en oversat bog, til sleevet til en CD, en leksikonartikel, for slet ikke at nævne en hjemmeside eller en personlige samtaler, uudgivne artikler osv.    

Akademiske opgaver

Alt dette beskriver en styleguide. Og har man fulgt en style guide har man sit på det tørre – i hvert fald i forbindelse med opgavens formale opsætning. 

Men der findes mange forskellige guides, og det kræver lidt omtanke at vælge den rigtige. Nogle style guides er skabt med bogtryk for øje, og definerer ting som sidemargin, skrifttype osv. Det kan man vælge at ignorere. Men når det kommer til at sætte  litteraturliste, referencer og fodnoter op så  er en style guide guld værd.

Generelt kan man anbefale at man undersøger hvilken style guide der ligger tættest op af den litteratur man benytter. Og der er desværre ikke én style guide der er specielt rettet mod musikvidenskab.

MLA

En ofte benyttet style guide er MLA, som er beskrevet i bogen The MLA Style Manual. Det er denne style guide jeg selv bruger. Style guiden er lavet af Modern Language Association of America, en forening af forskere indenfor sprog og litteratur.  Her kan anbefales bogen The MLA Handbook for Writers of Research Papers.

APA

Ofte støder man også på APA, der er lavet af American Psychological Association. Den er beskrevet i bogen Publication Manual. Guiden er meget udbredt indenfor samfundsvidenskaberne.

The Chicago Manual of Style

Men man kan også støde på The Chicago Manual of Style, også kaldet CMS. Denne guide har eksisteret i lang til, og danner basis for en del andre style guides. Denne style guide er ofte brugt indenfor f.eks. historie. Tidsskiftet 19th-Century Music fra University of Califonia Press er f.eks. eksplicit sat op efter principperne i CMS, og opfordre bidragydere til at gøre det samme med deres indsendte artikler.

For at få de fulde style guides skal du have fat i en af de respektive bøger. Men ofte er det nok at bruge de ressourcer der ligger online på nettet. F.eks. har jeg brugt disse korte introduktioner til APA og MLA på Purdue Online Writing Lab – i øvrigt en god side om den akademiske skriveproces.

Share

Skriv en kommentar


En lille test: Tyd de to utydelige ord nedenunder før du gemmer din kommentar.


 

Forklaring: Jeg modtager tit reklamekommentarer, som er sendt automatisk af en computer. Ved at tyder de to ord utydelige ord, beviser du at du er menneske!


Optagelsesprøve

Tips til optagelsesprøven på musikvidenskab:

 Selve prøven
 Øvelser i bladsang
 Forberedelse til hørelære

Hent mit speciale

Meissonier: Young Man Writing

Lakoff og Johnsons metaforteori og musikalsk terminologi

En undersøgelse af forholdet mellem sprog og oplevelse i forbindelse med beskrivelsen og analysen af det klassisk/romantiske repertoire

Da jeg skrev speciale samlede jeg løbende litteraturforslag, noter og forskellige ideer på bloggen Cognitive Semantics and Music

Download PDF   Download PDF

Andet

Blogroll

Danske universiteter

Konservatorier

Tilføj til favoritter

http://www.musikvidenskab.dk

Søg

Arkiv